صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۱۲- باب: حَجِّ الصِّبْیَانِ
باب [۱۲]: حج ا...

۱۲- باب: حَجِّ الصِّبْیَانِ
باب [۱۲]: حج اطفال

۸٩٧- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ س قَالَ: «حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ج وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ» [رواه البخاری: ۱۸۵۸].

۸٩٧- از سائب بن یزیدس روایت است که گفت: در حالی که هفت ساله بودم مرا با پیامبر خدا ج به حج بردند [۲۴۵].

[۲۴۵] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) حج طفل جواز دارد. ۲) حجی را که طفل انجام می‌دهد، از حج فرضی‌اش نمی‌شود، به این معنی که اگر بعد از بلوغ امکان حج کردن برایش میسرشد، باید دوباره حج نماید. ۳) اگر طفل حجش را فاسد کرد، قضاء آوردن آن بر وی لازم نیست. ۴) ولی امرطفل بکوشد که طفل مرتکب محظوری از محظورات احرام نگردد، و اگر گردید، بر وی و یا بر ولی امرش چیزی لازم نمی‌شود.