صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۲- باب: لاَ یُعِینُ المُحْرِمُ الحَلاَلَ فِي قَتْل...

۲- باب: لاَ یُعِینُ المُحْرِمُ الحَلاَلَ فِي قَتْلِ الصَّیْدِ
باب [۲]: محرم شخص حلال را در کشتن شکار کمک نکند

۸۸۵- وَعَنهُ فِي روایَةِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ج بِالقَاحَةِ مِنَ المَدِينَةِ عَلَى ثَلاَثٍ وَمِنَّا المُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ المُحْرِمِ فَذَکَرَ الحَدیث... [رواه البخاری: ۱۸۲۳].

۸۸۵- و از ابو قتادهس در روایت دیگری آمده است که گفت: با پیامبر خدا ج در دشت (قاحه) که در سه مرحله از مدینۀ منوره واقع است بودیم، بعضی از ما مُحرِم و بعضی بدون احرام بودیم... [و بقیه حدیث گذشته را، ذکر نمود] [۲۳٠].

[۲۳٠] و مراد از حدیث گذشته، حدیثی است که در آن کیفیت شکار خر وحشی قبل از این به تفصیل به شماره (۸۸۴) گذشت.