صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد اول ۲٧- باب: لاَ يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلاَة...

۲٧- باب: لاَ يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلاَةِ
باب [۲٧]: در نماز به طرف راستش تف نکند

۲۶۵- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ وَأَبي سَعِيدٍ ب: حديثُ النَّخَامَةِ، وفيه زيادةُ: وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ [رواه البخاری: ۴۱٠].

۲۶۵- از ابوهریره و ابوسعیدب – در حدیثی که در مورد آب دهان آمده است – این لفظ هم روایت شده است که: «... و نه هم [آب دهان خود را] به طرف راست خود [بیندازد]» [۴۲۲].

[۴۲۲] سبب این امر آن است که طرف راست نسبت به طرف چپ فضیلت دارد، و دیگر آنکه در طرف راستش فرشتۀ کاتب حسنات قرار دارد، و چون نماز خواندن از حسنات است، و در این وقت کاتب حسنات مشغول نوشتن حسناتش می‌باشد، لذا مناسب نیست که آب دهان خود را به آن طرف بیندازد.