صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد اول ۲- باب: وُجُوبِ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ
...

۲- باب: وُجُوبِ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ
باب [۲]: نماز باید با لباس خوانده شود

۲۳٠- عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ س: «أَنَّ النَّبِيَّ ج صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ» [رواه البخاری: ۳۵۴].

۲۳٠- از عمر بن أبی سلمهس [۳۸۲] روایت است که: پیامبر خدا ج باری تنها در یک جامه نماز خواندند، و دو طرف جامه را به جهت مخالف دور داده بودند [۳۸۳].

[۳۸۲] وی عمر بن عبد الأسد مخزومی است، و فرزند ام المؤمنین ام سلمه از شوهر قبلی‌اش می‌باشد، در سال دوم در حبشه متولد گردید، و در آغوش نبی کریم ج پرورش یافت، و در سال هشتاد و سه در مدینۀ منوره وفات نمود، امام بخاری/ از وی تنها دو حدیث روایت کرده است، فتح المبدی (۱/۳۱۴). [۳۸۳] یعنی: طرف راست جامه را بر شانۀ چپ، و طرف چپ آن را بر شانۀ راست خود انداخته بودند.