صفحه نخست عقاید (کلام) جهان آخرت افرادی با خداوند ملاقات می‌کنند در حالی که الله نس...

افرادی با خداوند ملاقات می‌کنند در حالی که الله نسبت به آنان خشمگین است

از خشم الله به خود او پناه می‌بریم، و از الله می‌خواهیم بردباری و رحمتش را شامل حال ما گرداند. رسول خدا ج فرمود: «هرکس که با سوگند دروغ، مال مسلمان را تصاحب کند، در حالی خدا را ملاقات می‌کند که خدا بر وی، خشمگین است»[۲۱۱].

[۲۱۱] متفق علیه.