صفحه نخست عقاید (کلام) جهان آخرت حکم کسی که زنده شدن پس از مرگ را انکار می‌کند

حکم کسی که زنده شدن پس از مرگ را انکار می‌کند

ایمان به روز آخرت و زنده شدن پس از مرگ، یکی از اصول ایمان است و کسی که زنده شدن و بعث را انکار نماید، خداوند و قرآن را انکار کرده است.

خداوند می‌فرماید: «فرزند آدم مرا تكذيب كرد و اين كار، شايستة او نبود. و فرزند آدم مرا دشنام داد حال آنكه اين كار، شايستة او نبود. اما تكذيب، اين است كه مي‌گويد:‌ من نمي‌توانم دوباره او را زنده كنم. و دشنام‌اش اين است كه مي‌گويد: خداوند فرزند انتخاب کرده است، حال آن که بی‌نیازی هستم که نزاییده‌ام و زاییده نشده‌ام و برایم شریک و همسری نیست» [۱۴٠].

ایمان به بعث، متضمن این است که خداوند مردم را پس از مرگشان زنده می‌گرداند و شامل ایمان به حساب، جزا، بهشت و دوزخ نیز هست.

در پایان...

همانا خداوند پس از دمیدن در صور و زنده شدن مردگان، از همۀ نقاط کرۀ خاکی دستور می‌دهد تا در یک مکان گردهم آیند.

بنابراین،

• این مکان کجاست؟

• در آنجا چه اتفاقی می‌افتد؟

• دلیل این باور کدام است؟

دلیل

دلایل عقلی و نقلی فراوانی بر زنده شدن پس از مرگ وجود دارد، بنابراین بر منکران تکذیب اتمام حجت شده است.

[۱۴٠] بخاری.