صفحه نخست عقاید (کلام) جهان آخرت تعداد دفعات دمیدن در صور

تعداد دفعات دمیدن در صور

اسرافیل دو بار به صورت وحشتناک در صور می‌دمد.