صفحه نخست عقاید (کلام) جهان آخرت حاقه (رخداد راستین)

حاقه (رخداد راستین)

زیرا به همۀ وعد و وعیدها تحقق می‌بخشد. خداوند می‌فرماید: ﴿ٱلۡحَآقَّةُ١ مَا ٱلۡحَآقَّةُ٢ [الحاقة: ۱-۲]. «رخداد راستین! * رخداد راستین چگونه رخدادی است»؟!.