صفحه نخست عقاید (کلام) جهان آخرت قارعه (کوبنده و بلای بزرگ)

قارعه (کوبنده و بلای بزرگ)

چون حوادث را با هول و هراس‌‌هایش می‌کوبد: ﴿ٱلۡقَارِعَةُ١ مَا ٱلۡقَارِعَةُ٢ [القارعة: ۱-۲]. «بلای بزرگ! * بلای بزرگ چیست و چگونه است»؟!