واقعه

چون وجود قیامت حتمی است و حتما واقع خواهد شد. خداوند می‌فرماید: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلۡوَاقِعَةُ١ [الواقعة: ۱]. «هنگامی که واقعه (ی عظیم قیامت) برپا شود».