صفحه نخست عقاید (کلام) جهان آخرت هفت مسأله در مورد قبر

هفت مسأله در مورد قبر

اشتباهات و باورهای غلطی در میان مردم رواج دارد که در جاهایی از کشورهای جهان گسترش یافته‌اند و دوست داشتم در پایان بحث قبور به آنها اشاره کنم.

• باورها و مسائلی در مورد قبر خطاها و اشتباهات مردم در این مورد

• علاج و درمان این اشتباهات چیست؟