صفحه نخست عقاید (کلام) جهان آخرت افرادی که از عذاب قبر نجات می‌یابند

افرادی که از عذاب قبر نجات می‌یابند

رسول خدا ج از اعمالی خبر داده‌اند که باعث نجات از عذاب قبر می‌شوند. همچنین در برخی از نصوص شریعت آمده است که خداوند برخی از مردم را از عذاب قبر نجات می‌دهد. برخی از آنان عبارتند از: