صفحه نخست عقاید (کلام) جهان آخرت احوال مردم در عالم برزخ و حیات برزخی

احوال مردم در عالم برزخ و حیات برزخی

عالم برزخ به مدت زمان بین مرگ و برانگیخته شدن و زنده شدن انسان می‌گویند، اعم از این که در قبر دفن شود، یا خیر و این شامل همۀ جنیان و انسیانی می‌شود که می‌میرند.

حیات برزخی بر اساس اعمال بندگان متفاوت و گوناگون خواهد بود، و رسول خدا ج ما را از این حالت‌های گوناگون خبر داده است.

بنابراین،

• احوال مردم در قبر چگونه خواهد بود؟

• انواع نعمت‌ها و عذاب‌ها در قبر چگونه‌اند؟

• آیا پیامبرج در این مورد چیزی را دیده‌اند؟