صفحه نخست عقاید (کلام) جهان آخرت دلایل عذاب و نعمت قبر

دلایل عذاب و نعمت قبر

قبر، نخستین منزلگاه آخرت است و برای کسی که عملش را نیکو بگرداند و برای دیدار الهی آماده باشد، محل سرور و شادمانی خواهد بود. و برای کسی که عملش را بد نموده و در اطاعت و فرمانبرداری از پروردگارش کوتاهی و غفلت نماید، محل تاریکی و وحشت خواهد بود.

رسول خدا ج فرمود: «قبر، نخستین منزل آخرت است، اگر بنده از آنجا نجات یافت، سفر پس از آن آسانتر خواهد بود، و اگر از آن رهایی نیافت، مسیر پس از آن سخت‌تر خواهد بود» [۴۴].

بنابراین،

• دلایل آنچه در قبر روی می‌دهد، چیست؟

• سوال در قبر از چه زمانی آغاز می‌گردد؟

• آیا مردگان متوجه زیارت زندگان خواهند شد یا خیر؟

[۴۴] سنن ترمذی، ابن ماجه و حاکم با سند صحیح.