صفحه نخست عقاید (کلام) جهان آخرت حمزه نیز این گونه است

حمزه نیز این گونه است

رسول خدا ج، سید الشهدا، حمزه بن عبدالمطلب س را در حیات برزخی دید که بر تختی تکیه زنده است. آن حضرت ج فرود: «دیشب وارد بهشت شدم و به آن نگریستم و جعفر س را دیدم که در بهشت پرواز می‌کند و حمزه س بر تختی تکیه زنده است» [۳۷].

[۳۷] مستدرک حاکم با سند صحیح.