رابعاً: پرهیز از محرمات

یکی از مهمترین مواردی که درباره لباس و آرایش در نظر گرفته شود، اجتناب از هر چیزی است که دین حنیف اسلام آن‌را در مورد لباس و آرایش حرام کرده است، می‌باشد. که این امور دو دسته هستند.