ب) نمونه‌های تقلید زنان از مردان

۱- پوشیدن لباس‌های مردانه

از جمله کارهایی که برای زنان حرام است: پوشیدن هر لباسی که شکل آن مانند لباس‌های مردانه مثل پیراهن، باشد.

از دکتر شیخ صالح فوزان ـ حفظه الله ـ درباره حکم پوشیدن لباس‌های زنانه‌ای که شبیه لباس‌های مردانه است، برای زنان پرسیده شد؟.

ایشان ـ حفظه الله ـ در جواب گفتند:

نباید لباس زنانه شبیه لباس مردانه باشد، و پیامبرص زنانی را که از مردان تقلید می‌کنند، و قیافه و ظاهر مردانه به خود می‌گیرند، لعنت کرده‌اند. تقلید کردن زن از مرد در لباس این است که زن لباس‌هایی را که در عرف هر جامعه از نظر نوع و توصیفات آن به مردان اختصاص دارد، بپوشد [۳۳].

۲- پوشیدن شلوار

از مصیبت‌هایی که در سال‌های اخیر به آن دچار شده‌ایم، شیوع پوشیدن شلوار در بین گروه‌های متوسط زنان جامعه است. این نوع لباس با شخصیت زن مسلمان بیگانه است و باعث ترک حیایی که راز زیبایی زن می‌باشد، می‌گردد!.

علما درباره حکم پوشیدن شلوار فتواهای بسیاری داده‌اند، برای مثال:

سوال: آیا جایز است که زنان مانند مردان، شلوار بپوشند؟.

جواب: زن نباید لباس‌های تنگ بپوشد، برای اینکه بدنش را مشخص می‌کند. و این کار فتنه برانگیز است و شلوارها غالباً تنگ هستند و اعضاء بدن را که پوشانده‌اند، نمایان می‌سازند، همچنین شلوار پوشیدن زنان، تقلید آن‌ها از مردان است و پیامبرص زنانی که خود را شبیه مردان می‌کنند، لعنت کرده‌اند [۳۴].

سوال: مد جدیدی که بعد از شیوع آن در غرب، هم اکنون در بین زنان [مسلمان] رواج پیدا کرده است، پوشیدن شلوارهای تنگ می‌باشد که با استقبال زیادی از طرف آن‌ها روبرو شده است، حکم این مساله چیست؟.

جواب: برای زن پوشیدن چیزی که تقلید از مردان و یا تقلید از زنان کافر می‌باشد و همچنین پوشیدن لباس‌های تنگی که اعضای بدن او را نشان می‌دهد و باعث جلب توجه می‌شود، جایز نیست. و در نتیجه شلوار که تمام این ممنوعیت‌ها را به همراه دارد، پوشیدن آن برای او جایز نیست [۳۵].

و در فتوای علامه شیخ محمد بن صالح بن عثیمین/ درباره این موضوع، مسال‌های را توضیح داده‌اند که بسیاری از زنان نسبت به آن بی‌اطلاع هستند، و گفته‌اند: و حتی اگر شلوار گشاد باشد، باز هم به دلیل اینکه تشخیص دادن هر کدام از پاها از یکدیگر دارای وجهی از پوشیده نبودن است، [پوشیدن آن جایز نیست] و دیگر اینکه این ترس وجود دارد که [پوشیدن شلوار گشاد] تقلید زنان از مردان باشد، به این دلیل که شلوار از لباس‌های مردانه است [۳۶].

آیا بعد از این مجالی برای تفکر باقی می‌ماند! پس هنگامی که پوشیدن شلوار به هر صورتی که باشد، و حتی اگر شلوار گشاد باشد، جایز نیست، و دیگر چه اصراری بر پوشیدن آن است؟ و چرا از ترک آن شانه خالی می‌کنیم؟ و کسی که آن را می‌پوشد، جز گناهان پی در پی چه چیزی به دست می‌آورد؟ مثل گناه پوشیدن شلوار، و گناه چشم‌های که به آن نگاه می‌کنند، و گناه هر زن مسلمانی که در پوشیدن لباس از آن تقلید می‌کند!.

[۳۳] کتاب «الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة»، (۳/۸۴۸). [۳۴] «فتاوی المرأة المسلمة»، (۳/۸۵۰). [۳۵] فتوای شیخ صالح فوزان در کتاب «فتاوی المرأة المسلمة»، (۱/۴۳۸). [۳۶] به تفصیل فتوی در کتاب «الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة»، (۳/۸۵۲) مراجعه شود.