الف) مشابهت با غیر مسلمانان

از نتایج شکست روحی که بسیاری از زنان و دختران امروز با آن زندگی می‌کنند، گرفتار شدن آن‌ها به مشابهت با غیر مسلمانان در جوانب مختلف زندگی از جمله بارزترین انواع آن: لباس و آرایش می‌باشد.

و آنچه که ـ در اینجا ـ باید به آن توجه کرد این است که تقلید یا هماهنگی در ظاهر به آرامی موجب همسان شدن در باطن می‌شود. همانطور که شیخ الاسلام ابن تیمیه/ [۱٧] اشاره کرده است، که از ثمرات آن به وجود آمدن تدریجی محبت در قلب می‌باشد، در این صورت قیدهای دوستی و صداقت در بافت عقیده کم کم از هم می‌پاشد! دوستی، صداقت و محبت به خاطر خداوند و متنفر شدن به خاطر خداوند از مهمترین عوامل سازنده‌ ایمان هستند و پیامبرص می‌فرمایند: «أوثق عری الإیمان الحب في الله».

«محکمترین نشانه ایمان دوست داشتن به خاطر خداوند و متنفر شدن برای رضای خداوند می‌باشد».

پس دوست داشتن به خاطر خداوند باید شامل هر کسی شود که در داخل دایرۀ توحید باشد، و متنفر شدن به خاطر خداوند شامل کسی می‌شود که در هر زمان و مکانی از دایره ایمان خارج شود.

از نمونه‌های تقلید زنان از غیر مسلمانان در زمینه لباس که امت به آن دچار شده‌ است و در دوران اخیر بین دختران جوان نمایان شده است، پوشیدن لباس‌های قرمز رنگ و تبادل گلهای قرمز در روز (۱۴ فوریه) بزرگداشت جشن عشق ـ جشن کشیش والنتاین ـ می‌باشد که تمام جزییات و کلیات آن حرام است، برای اینکه شبیه جشن‌های کفار است، و شیخ الاسلام (ابن تیمیه) صورت‌های مختلفی از مواردی که متعلق به جشن‌های کفار می‌باشد و مسلمانان به آن دچار می‌شوند، شرح داده‌اند، ایشان: گفته‌اند: «برای مسلمانان جایز نیست که از کفار در مورد اموری که مخصوص اعیاد آن‌ها است تقلید کنند، نباید از غذا و لباس و غسل و آتش روشن کردن آن‌ها تقلید کنند، و روش‌های مرسوم زندگی و عبادت را تغییر بدهند، و مثل آن‌ها سور بر پا کنند و هدیه بدهند. فروختن چیزهایی که از آن‌ها برای چنین کارهایی استفاده می‌شود حرام است. ترغیب کردن کودکان به بازی‌هایی که آن‌ها در این اعیاد انجام می‌دهند و همچنین خود آرایی به روش آن‌ها حرام می‌باشد [۱۸].

به طور کلی بهتر است که ما به دین خودمان افتخار کنیم و در ظاهر و باطن متکی به شخصیت اسلامی خودمان باشیم، و از روش غیر مسلمانانی که بر صفحه تلویزیون یا در مجلات ظاهر می‌شوند پیروی نکنیم. شیخ محمد بن صالح بن عثیمین/ می‌گوید: نباید از مجلات لباس پیروی کرد و این مجلات که لباس‌ها را عرضه می‌کنند باید کنترل شوند، زیرا [پوشیدن] هر لباسی حلال نیست، و این گونه لباس‌ها به علت تنگی و... باعث ظاهر شدن عیب‌ها و نمایان شدن بدن می‌شوند و جزو لباس‌هایی هستند که مخصوص کفار می‌باشد. همانگونه که پیامبرص فرموده است، الگوبرداری و تقلید از کفار حرام است: «من تشبه بقوم فهو منهم»، «کسی که از گروهی تقلید کرد از جمله آن‌ها است»، پس من به همه مسلمانان به طور عموم و به ویژه خواهران مسلمان توصیه می‌کنم بهتر است که از [پوشیدن] این لباس‌ها اجتناب کنند زیرا این امر تقلید از غیر مسلمانان است، و موجب ظاهر شدن قسمت‌هایی از بدن می‌شود. روی آوردن زنان به لباس‌های مد روز، غالباً مستلزم تغییر آداب و رسوممان است که دینمان پیروی از آداب و رسوم دیگران به ویژه غیر مسمانان، حرام کرده است» [۱٩].

[۱٧] برای اطلاع بیشتر به کتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» مراجعه شود. [۱۸] کتاب «مجموع الفتاوی»، (۲۵/۳۲٩). [۱٩] قسمتی از فتوای شیخ : در کتاب «الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة»، (۳/۸۶۱).