ارتباط با امام بخاری

ارتباط من با امام بخاری از دوران کودکی‌‌ام شروع می‌شود، پدربزرگ پدریم از علمای الأزهر شریف بود. کتابخانه‌ای مملو از انواع کتب معارف اسلامی داشت. صحیح بخاری را حفظ بود. و به ما نیز حفظ نمودن قرآن کریم و احادیث نبوی وارده در صحیح بخاری را توصیه کرد. و می‌گفت: «این صحیح‌ترین کتاب بعد از کتاب الله (قرآن کریم) می‌باشد».

خداوند نعمت حفظ قرآن کریم را قبل از ده سالگی به من عنایت فرمود. و همزمان احادیث بسیار زیادی از صحیح بخاری را حفظ کردم، و درونم مملو از دوستی نسبت به قرآن کریم و حب سنت مطهر نبوی بود و پدرم که از علمای عبادت گذار بود، این دوستی و محبت را در قلبم بوجود آورد، بنابراین می‌توانم بگویم من در همراهی با قرآن و حدیث رشد کردم و بر اخلاق و تربیت اسلامی که خداوند بر من منت نهاده بود، تربیت یافتم و آن عمیقاً در زندگیم موثر بود مبالغه نیست اگر بگویم من ابو عبدالله البخاری را نخستین شیخ و استاد خود می‌دانم. چشمانم بر علم، سلوک، کوشش و تلاش دائمی او بر جمع آوری احادیث نبوی از منابع اصلی آن - بدون اینکه در آن شک و شبهه‌ای باشد - باز شد. با تمام مشکلات و مصائب و سختی‌هایی که در این راه متحمل شد تا جایی که امت اسلامی کتاب او را مورد قبول قرار داده و به صحت و صدق آن اجماع دارند، نه دانشمند و عالمی در صحت احادیث آن شک دارد و نه فقیه و محققی آن را مورد افترا قرار داده‌است.

برای ادای دین نسبت به امام بخاری تصمیم گرفتم که سیرت زندگیش را برای امت اسلامی تقدیم کنم. نمونه کامل، عالم محقق و جستجوگر!! او اسوه‌ای است برای طالبان علم و چشمه‌ای شیرین برای کسی که می‌خواهد از سرچشمه نبوت سیراب شود و راه روشن و آشکاری برای کسی که می‌خواهد به امامی حجت که سیرت زندگیش در آسمان تاریخ اسلامی درخشان است، اقتدا کند.

***