صفحه نخست حدیث و سنت شرح ریاض الصالحین - جلد پنجم ۲۳۹- باب: فضیلت عبادت در دوران آشفتگی و ظهور فتنه‌...

۲۳۹- باب: فضیلت عبادت در دوران آشفتگی و ظهور فتنه‌ها و نابسامانی‌ها

۱۳۷۴- عن مَعْقِلِ بن يسارٍس قَالَ: قَالَ رسولُ اللهج: «العِبَادَةُ في إلهرْجِ كَهِجْرَةٍ إليَّ». [روایت مسلم] [صحیح مسلم، ش: ۲۹۴۸.]

ترجمه: معقِل بن یسارس می‌گوید: رسول‌اللهج فرمود: «عبادت در هنگام هرج و مرج، [نووی/ می‌گوید: منظور از دوران هرج و مرج، زمانی‌ست که فتنه‌ها و آشفتگی‌ها نمایان می‌شود و مردم، جز شمارِ اندکی از آنان، از عبادت، غافل می‌گردند. [مترجم]] مانند هجرت به‌سوی من است».