صفحه نخست حدیث و سنت شرح ریاض الصالحین - جلد پنجم ۲۳۱- باب: فضیلتِ کسی که به روزه‌داری افطاری بدهد و...

۲۳۱- باب: فضیلتِ کسی که به روزه‌داری افطاری بدهد و نیز فضیلتِ روزه‌داری که نزدش چیزی خورده شود و دعای کسی که می‌خورد برای روزه‌دارِ حاضر و میزبان

۱۲۷۳- عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّس عَنِ النَّبِيِّج قَالَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً، كَانَ لَهُ مِثْلُ أجْرِهِ، غَيْرَ أنَّهُ لا يُنْقَصُ مِنْ أجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ». [ترمذی، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می‌باشد.] [صحیح الجامع، ش: ۶۴۱۵؛ و صحیح ابن ماجه، از آلبانی/ ش: ۱۴۱۷.]

ترجمه: زید بن خالد جُهَنیس می‌گوید: پیامبرج فرمود: «هرکه به روزه‌داری افطاری دهد، اجری مانندِ اجر روزه‌دار به او می‌رسد؛ بی‌آن‌که چیزی از پاداش روزه‌دار کم شود».

۱۲۷۴- وعن أُمِّ عُمَارَةَ الأنصارِيَّةِل أنَّ النَّبِيَّج دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَاماً، فَقَالَ: «كُلِي»؛ فَقَالَتْ: إنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ رسول اللهج: «إنَّ الصَائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرَغُوا». وَرُبَّمَا قَالَ: «حَتَّى يَشْبَعُوا». [ترمذی، این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن می‌باشد.] [ضعیف است؛ نگا: السلسلۀ الضعیفۀ، از آلبانی/ ش: ۱۳۳۲.]

ترجمه: از ام‌عماره‌ی انصاریل روایت شده است که پیامبرج به خانه‌اش رفت و او، برای آن بزرگوار غذا آورد. پیامبرج به او فرمود: «بخور». عرض کرد: من روزه هستم. پیامبرج فرمود: «بر روزه‌داری که نزد او چیزی می‌خورند، تا زمانی‌که از خوردن فارغ شوند، فرشتگان درود می‌فرستند» و چه‌بسا پیامبرج فرمود: «تا این‌که - افرادی که غذا می‌خورند- سیر شوند».

۱۲۷۵- وعن أنسٍس أنَّ النَّبِيَّج جَاءَ إِلَى سعد بن عبادس فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ، فَأكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّج: «أفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ». [روایت ابوداود با اِسناد صحيح] [صحیح الجامع، ش: ۶۴۱۵؛ و صحیح أبی داود، از آلبانی/ ش: ۳۲۶۳.]

ترجمه: انسس می‌گوید: پیامبرج نزد سعد بن عبادهس آمد و سعد - برای آن بزرگوار- نان و روغن آورد. پیامبرج از آن خورد و فرمود: «أفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ». [ترجمه‌ی دعا: «روزه‌داران نزد شما افطار کنند، نیکان غذایتان را بخورند و فرشتگان بر شما درود بفرستند».]

***