وفات شیخ

شیخ، در ساعت ۶ شام‌گاه روز چهارشنبه ۱۵/۱۰/۱۴۲۱ در بیمارستان تخصصی ملک فیصل در شهر «جده»، وفات نمود. الله، امانتش را بازپس گرفت و روح شیخ پس از ۷۴ سال و ۱۸ روز پربرکت، به سوی خالقش شتافت.