مذهب و روش علمی شیخ

محمد صالح عثیمین/ پیوسته پیرو دلیل بود که این امر، در شرح وی بر «زاد المستقنع» به‌خوبی روشن است؛ هرچند بیشتر ترجیحاتش، مطابق دیدگاه‌های شیخ‌الاسلام و شاگردش ابن‌القیم است، ولی در پاره‌ای از موارد به‌ مقتضای دلیل، با آن دو مخالفت می‌کند. این سخن ارزشمند که با کوه‌های طلا برابری می‌نماید، از او به‌یادگار مانده است: «پیش از هر عقیده و دیدگاهی، به دنبال دلیل باش و چنین نباشد که عقیده یا دیدگاهی را برگزینی (یا پیش‌داوری کنی) و سپس استدلال بورزی و در پی دلیل برآیی که در این صورت، راهت را گم می‌کنی».