اخلاق شیخ

شیخ/ تصویر زنده‌ای از عالمِ عابد و آراسته به اخلاق رسول‌اللهج- آراسته به اخلاق قرآنی- بود؛ همان‌گونه که در توصیف اخلاق پیامبرج روایت شده که اخلاقش، قرآن بود. شیخ عثیمین را همه به سجایا و ارزش‌های نیک اخلاقی، حلم و بردباری، متانت و وقار، و سکون و آرامش می‌شناختند و مردم، هرجا که او را می‌دیدند، پیرامونش جمع می‌شدند و او را سؤال‌باران می‌کردند و حتی با درخواست‌های خود، او را به زحمت می‌انداختند؛ ولی آن بزرگوار، به‌گونه‌ای با آنان برخورد می‌کرد که هر یک از آن‌ها احساس می‌کرد تمام توجه و عنایت شیخ، معطوف به اوست. شیخ، به‌پیروی از سرور و آقای انسان‌ها، محمد مصطفیج خویشتن را به تحمل مردم و خواسته‌ها و مشکلاتشان عادت داده بود و از این‌رو همواره خشم خود را فرو می‌برد.