آخرین سخن

برادر عزیز: من از مسلمانان فقط این را می‌خواهم که به اسلام صحیح و اصیل که حضرت پیامبرص بر آن بودند، برگردند، اما انتساب خشک و خالی و ادعای محض، هیچ سودی نخواهد داشت.

الحمد لله دین اسلام همانند روز روشن کاملاً واضح و آشکار است، در اسلام چیزی وجود ندارد که از اظهار آن حیا کنیم و یا بترسیم، چرا که اسلام دین فطرت و حاکم تمامی ادیان است، وتنها باطل است که اظهار آن باعث شرم و ترس است.

یکی از نعمت‌های الهی بر ما این است که این قرآن عظیم را برای ما فرو فرستاده و حفاظت آن را تا قیامت به عهده گرفته است و اصول عقاید واحکام را در آن بیان فرموده تا هنگام اختلاف مرجع ما باشد.

بنابراین اگر می‌خواهی بدانی که آیا اعتقادات دینی و مذهبی تو درست است یا خیر، بی طرفانه قرآن را تلاوت کن و بنگر که از قرآن چه می‌فهمی، آیا بر معتقدات خود نص واضح و اشکار می‌یابی یا خیر؟ همانا خداوند قرآن را با زبان واضح عربی نازل کرده است.

خداوند در قرآن تمامی اصول عقاید را بیان فرموده، همچنین ایمان به خدا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیامبران و روز قیامت و تقدیر خیر و شر. همانگونه که اصول احکام مانند نماز، زکات و روزه. رابیان فرموده است اما تفصیل این موارد را سنت و احادیث به عهده گرفته است.

راستی آیا در قرآن آیه‌ای که بر امامت دوازده امام پس از حضرت پیامبرص، تصریح کند، می‌یابی و آیا آیه‌ای را می‌یابی که بر دعای غیر از الله هنگام شداید و سختی‌ها، تشویق کند ؟ و آیا آیه‌ای می‌یابی که بر مشروعیت طواف قبور و اضرخه تصریحی داشته باشد و آیا آیه‌ای می‌یابی که بر سینۀ زنی و یا قمئه زنی تشویق کند آیادر جایی از قرآن آیه‌ای را می‌بینی که صحابه‌ای را که در بدر، احد و غزوات دیگر جهاد کردند، مذمت کند؟ مگر این که یاد آوری اشتباهی باشد و آن هم با اعلام عفو و مغفرت؟ و آیا... . آیا...؟ پرسشهای زیادی که پاسخ آن را به شما وا می‌گذارم.

برادر عزیز! من نمی خواهم تو را به چیزی ملزم کنم مگر آن چه که خداوند متعال تو را به آن ملزم کرده است، تنها می‌خواهم به شما بگویم: قرآن در دسترس توست و روز قیامت محاسبه خواهی شد، پس مواظب باش که برای خود چه چیزی بر می‌گزینی؟! و برای سوال پاسخی آماده کن.

پروردگارا گواه باش که من ابلاغ کردم.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالـمين