غنیمت آسان

برادر و خواهر بیمار... خداوند شفایت دهد... نظرت در مورد عبادتی که پیامبر ج در همه حال مشغول آن بود چیست؟ عبادتی که خداوند مومنان را پس از نماز و پس از روزه و حج و در حین نبرد به آن امر نموده؟ عبادتی که امر نموده پیش از غذا و پس از آن و حتی پیش از وارد شدن به دستشویی و پس از آن و پیش از وارد شدن به خانه و پس از آن، و پس از خواب و پس از بیدار شدن از خواب و هنگام پوشیدن لباس و پس از در آوردن لباس آن را انجام دهی؟ آن عبادت، ذکر الله و حمد و شکر اوست... زیرا مومنان کسانی هستند که:

﴿ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ [آل عمران: ١٩١]

«آنان که الله را ایستاده و نشسته و بر پهلو خوابیده یاد می‌کنند».

ذکر نیازی به وضو و ستر عورت و رو کردن به قبله یا ایستادن و یا نشستن ندارد... می‌توانی هر وقت که می‌خواهی این عبادت را انجام بدهی... ابوهریرهس در شبانه روز بیش از دوازده هزار بار سبحان الله می‌گفت، و می‌گفت: با آن خودم را از آتش رها می‌کنم...

بهترین ذکرها برای بیماران:

دعا: در احادیث آمده که دعای بیماران مورد استجابت است...

استغفار: زیرا هر کس به استغفار پایبند باشد خداوند برای او از غم و اندوه و تنگنایی راه برون رفت قرار خواهد داد و او را از جایی روزی خواهد داد که به حساب نیاورد... استغفار کلید روزی و باعث برکت در اموال و صلاح فرزندان و شفای بیماری است...

پیامبر ج می‌فرماید: «آیا شما را از بهترین کارهایتان و پاکترین آن نزد پروردگارتان آگاه نسازم که بیش از دیگر کارها درجاتتان را افزایش می‌دهد و برایتان از انفاق طلا و نقره بهتر است و بهتر از آن است که با دشمنتان روبرو شوید و گردنشان را بزنید و گردنتان را بزنند؟» گفتند: آری ای فرستاده‌ی خداوند... فرمود: «ذکر الله»... [به روایت احمد و ترمذی]