بر بستر مرگ

در صورتی که بیمار در بستر مرگ باشد پزشک باید چکار کند؟

اگر مشخص شد که بیمار در حال مرگ است و گمان غالب بر این بود اجلش نزدیک است سنت این است که شهادت لا إله إلا الله به او تلقین شود... رسول الله ج می‌فرماید: «به مردگانتان (یعنی کسانی که در حال مرگ هستند) لا إله إلا الله را تلقین کنید»... [١٠]

تلقین باید با نرمی باشد... مثلا نباید بگویی: هی فلانی بگو لا إله إلا الله که مرگت نزدیکه!

درستش این است که نزد او خداوند را یاد کنی و تشهد بگویی... و او با شنیدن تشهد او یادش بیاید و تشهد بگوید...

بله، اگر کافر باشد اشکال ندارد به طور صریح به او بگویی: بگو: لا إله إلا الله... چون پیامبر ج نیز خطاب به عمویش هنگام وفات فرمود: «ای عمو؛ بگو لا إله إلا الله... کلمه‌ای که بتوانم به خاطر آن نزد الله از تو دفاع کنم»... و به نوجوان یهودی که به عیادتش رفته بود و در بستر مرگ بود فرمود: «ای پسر... بگو لا إله إلا الله...» و آنقدر آن را تکرار کرد که آن را گفت و از دنیا رفت... سپس رسول خدا ج فرمود: «حمد و سپاس از آن الله است که او را از آتش نجات داد»... [١١]

برای کسی که نزد شخص در حال احتضار است شایسته است او را نسبت به پروردگارش مطمئن کند... چون ممکن است ذهن او مشغول فرزندان و قرض‌ها و فقرش باشد... بنابراین باید رزّاق بودن خداوند را به یاد او بیاورد و اینکه او بندگانش را ضایع نخواهد کرد... تا آنکه با خیال راحت از این دنیا برود...

[١٠] به روایت مسلم. [١١] به روایت احمد.