صفحه نخست تاریخ اسلام نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام چهارم: عبدالله بن عامر بن كریز:

چهارم: عبدالله بن عامر بن كریز:

او سرزمینی کسری و خراسان را فتح کرد و دولت فارس در زمان عثمان بدست او کاملاً از بین رفت، و سجستان و کرمان و دیگر شهرها را فتح کرده و امام الذهبی در مورد او می‌گوید. او از پادشاهان بزرگ عرب و افراد دلیر و سخاوتمندشان بود [۱۱۳].

[۱۱۳] سیر اعلام النبلاء ۳/۲۱.