ذات الصواری سال ۳۱ ه‍

قسطنطین بن هرقل رومی‌ها و بربرها را برای جنگیدن با عبدالله بن سعد بن ابی السرح جمع کرد و در لشکر بسیار بزرگی به سوی مسلمین حرکت کرد، آنها پانصد کشتی داشتند، و به سوی مغرب جایی که عبدالله بن ابی السرح و یارانش بودند رهسپار شدند.

وقتی هر دو لشکر رو در روی هم قرار گرفتند نصارى صلیب را بلند می‌کردند، و مسلمین شب را با نماز و تلاوت قرآن روز کردند. صبح هنگام عبدالله بن ابی السرح یارانش را گرفت تا در کشتی‌ها صف بکشند. و به آنها فرمان داد تا مشغول ذکر خدا و تلاوت قرآن شوند.

باد از طرف رومی‌ها و بربرها می‌وزید سپس باد آرام شد، مسلمین به آنها گفتند اگر می‌خواهید از دریا بیرون می‌آییم و در خشکی با هم می‌جنگیم، اما آنها قبول نکردند، آنگاه مسلمین به آنها نزدیک شدند و کشتی به هم خوردند و جنگ در گرفت. و سپس خداوند مسلمین را پیروز کرد و قسطنطین و لشکرش پا به فرار گذاشتند. و عبدالله بن ابی السرح چند روز در ذات الصواری اقامت گزید سپس پیروز بازگشت.