صفحه نخست تاریخ اسلام نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام پس كتاب‌های چه كسانی را بخوانيم؟

پس كتاب‌های چه كسانی را بخوانيم؟

پاسخ این است که اگر شما می‌توانید اسانید را بررسی کنید و سره را ازناسره جدا نمایید پس کتاب امام طبری را مطالعه کنید. زیرا که او در رأس تاریخ‌نویسان قرار دارد، و اگر شما قادر به تشخیص اسناد نیستید تاریخ ابن کثیر (البدایة والنهایة) را بخوانید، و تاریخ الاسلام ذهبی را مطالعه کنید، و بهترین کتاب العواصم من القواصم ابن عربی است که در مورد این برهه از تاریخ اسلام سخن گفته است.