صفحه نخست تاریخ اسلام دو یار غار پیرامون لیلة المبیت!

پیرامون لیلة المبیت! [۱۰۱۱]

قزوینی در ایراد بعدی قول فخر رازی را نقل کرده که ایشان مقایسه‌ای بین خوابیدن حضرت علی در بستر و یار غار بودن حضرت ابوبکر کرده است و سه دلیل بر برتر بودن فضیلت ابوبکر صدیق آورده است که یکی از آنان این است: «ابوبکر در خدمت رسول بود و علی غائب بود» به نظر ما این دلیل، صحیح نیست و شایسته نیست به آن اعتنا شود و البته قزوینی دلایلی در رد این ادعا نوشته که به آن دلایل خواهیم پرداخت.

اما نکته‌ای دیگر این است که، فخر رازی فرموده: «خوابیدن علی در بستر جان فدا کردن است» و این نیز اشتباه است که توضیح خواهیم داد.

حال ایراد را بخوانید:

فخر رازی: «اگر بودن ابوبکر در غار براى وى ارزش محسوب شود؛ از آن طرف رسول خدا ج به على÷ دستور داد که در بسترش بخوابد، روشن است که خوابیدن در بستر رسول خدا در چنین شب ظلمانى و با وجود این که کفار قریش قصد کشتن رسول خدا را داشتند، جان فدا کردن استو این عمل على÷ باارزش‌تر و برتر است از بودن ابوبکر به همراه رسول خدا. این تمام چیزهایى است که آن‌ها در باره این موضوع گفته‌اند.»

[۱۰۱۱] بعضی از علما چون، «شیخ عبد العزیز الطریفی» روایات وارد شده دربارۀ «لیلة المبیت» را ضعیف می‌دانند، و گویند که این روایات یا از طریق «ابی بلج» و یا از طریق «عثمان الجزری» نقل شده که هردو ضعیف هستند.... والله اعلم