صفحه نخست تاریخ اسلام دو یار غار نزدیک شدن مشرکین به غار و حزن ابوبکر:

نزدیک شدن مشرکین به غار و حزن ابوبکر:

با نزدیک شدن ابوبکر، نگرانى ابوبکر شدیدتر؛ تا جائى که شروع کرد به گریه کردن: «فلما طلب المشركون الأثر وقربوا بكى أبو بكر خوفاً على رسول الله ج فقال عليه السلام: (لا تحزن أن الله معنا)». [۸۵٧]

[۸۵٧] سند ندارد.