صفحه نخست تاریخ اسلام دو یار غار با شنیده شدن صدای مشرکان، وحشت و نگرانی بر ابوبکر ...

با شنیده شدن صدای مشرکان، وحشت و نگرانی بر ابوبکر چیره شد:

ابوبکر هیثمى و محمد بن على شوکانى مى‌نویسند: قریشیان به غاری که رسول خدا ج و ابوبکر در آن بودند‌، رسیدند؛ تا جائی که به بالای کوه ثور رسیدند و رسول خدا صدای آن‌ها را شنید، در این هنگام ابوبکر ترسید و بیم و ترس به او روی آورد، رسول خدا به او فرمود: نترس که خداوند با ما است. [۸۵۵]

و ابن حجر عسقلانى مى‌نویسد: مشرکان به کوهی که رسول خدا در آن بود، رسیدند؛ تا جائی که بر بالای کوه بالا آمدند، ابوبکر صدای مشرکان را شنید، پس غم و ترس به ابوبکر روی آورد، در این هنگام رسول خدا ج فرمود: نترس که خداوند با ما است. [۸۵۶]

[۸۵۵] این روایت به سه علت مردود است،اول به خاطر وجود راوی مجهول الحالی به نام: «محمد بن عمرو بن خالد» و دوم به خاطر وجود «ابن لهيعة» که ضعیف الحدیث است. و علت سوم آنکه این روایت مرسل است و سند آن به عروة بن زبیر ختم می‌شود و او از تابعین است و در اوایل خلافت سیدنا عثمان به دنیا آمده است! [۸۵۶] این قول نیز ماخوذ از روایت «عروة» است که در مورد سندش صحبت شد.