صفحه نخست تاریخ اسلام دو یار غار جمعی از علمای شیعه روایات «زهری» را توثیق و تصحیح ...

جمعی از علمای شیعه روایات «زهری» را توثیق و تصحیح کرده‌اند!

أ. محمد تقی مجلسی، ملقب به مجلسی اول و پدر علامه مجلسی، بعد از ذکر روایتی از زهری از امام سجاد، می‌نویسد: «و در کافى بعد از این مذکور است فهذا تفسیر الصّیام و هم چنین در تهذیب و در موثق کالصحیح و به اعتقاد ما در صحیح چون به همین عنوان در فقه رضوى هست و مضمونش جمیعا مگر نادرا در آیات و اخبار متواتره موجود است لهذا صدوق در اول ذکر کرده است این حدیث را بمنزله فهرستى و بعد از آن یک یک را ذکر مى‏کند...» [۶۵۳]

و می‌نویسد: «و روي الكليني في القوي، عن الزهري قال سئل علي بن الحسين عليهما سلام...» [۶۵۴]

و همچنین: «كما رواه في القوي كالصحيح، عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما سلام...» [۶۵۵]

و: «و روي الشيخان في القوي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما سلام...» [۶۵۶]

ب. علامه سید مصطفی خمینی نیز روایت زهری را معتبر می‌داند، چنانکه می‌نویسد: «ولدلالة بعض الأخبار عليه، كمعتبر الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) وفيه: كيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة؟...» [۶۵٧]

و همچنین می‌نویسد: «ومعتبر الزهري أيضا السابق، وفيه: ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس..» [۶۵۸]

و می‌نویسد: «ومن صوم التأديب في معتبر الزهري» [۶۵٩]

و همچنین: «و حيث أنّ فيها معتبر الزهري‏..» [۶۶۰]

پ. سید جرجانی نیز «زهری» را موثق می‌داند چرا که می‌نویسد: «کافى و تهذیب و استبصار و فقیه و علل شرایع با سندهاى معتبره از زهرى از عبید اللَّه بن عبداللَّه بن عتبه روایت کرده‏اند که گفت در محضر ابن عباس سخن از مسأله ارث به میان آمد....» [۶۶۱]

[۶۵۳] لوامع صاحبقرانى (فارسی)، ج‏۶، ص: ۱٧۰، مجلسی اول (۱۰٧۰) _قم،ط۲ [۶۵۴] روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه،مجلسی اول ج ۸ ص۵۲۸ [۶۵۵] روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه،مجلسی اول ج ٩ ص۳۵٧ [۶۵۶] روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه،مجلسی اول ج ۱۳ ص۱۲۶ [۶۵٧] الصوم ص۲۱٩، سید مصطفی خمینی، نشر: مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی [۶۵۸] الصوم ص۲۲۶، سید مصطفی خمینی، نشر: مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی [۶۵٩] الصوم ص۲۴٧، سید مصطفی خمینی، نشر: مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی [۶۶۰] مستند تحریر الوسیلة ج۱ ص۲۲۲،سید مصطفی خمینی؛مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی [۶۶۱] آیات الأحکام (فارسی)، ج‏۲، ص: ۶۳۲، سید امیر ابوالفتوح‏ حسینى جرجانى _تهران