صفحه نخست تاریخ اسلام دو یار غار امام صادق: به فقهای ملازم حکام بدبین باشید.

امام صادق: به فقهای ملازم حکام بدبین باشید.

«از طرفى عالمان اهل سنت؛ از جمله مزى و ذهبى از امام صادق÷ نقل کرده‌اند که آن حضرت فرمود:

هشام بن عباد مى‌گوید: از جعفر بن محمد÷ شنیدم که مى‌فرمود: فقهاء امانت‌داران پیامبرانند؛ پس هر گاه آنان را دیدید که به سلاطین تکیه کردند (با آن‌ها ملازم شدند) به آن‌ها بدبین شوید.»

جواب:

ابتدا لازم می‌دانم این نکته را عرض کنم که این روایت در کتب شیعه نیز آمده است. [۵٧۱] اما در مورد متن روایت، چند مسأله مطرح است.

۱- امام صادق فرموده اما، امام زهری از آن دسته فقها نیست.

۲- امام صادق فرموده اما خودش به آن عمل نکرده!

۳- امام صادق فرموده ولی خودش و فرزندانش از امرا هدیه دریافت می‌کردند به این معنی که به امرا تکیه می‌کردند و باید به امام صادق و دیگر ائمه بدبین باشیم!

۴- امام صادق فرموده اما علمای شیعه ملازم شاهان شده‌اند.

۵- امام صادق فرموده اما علمای شیعه به آن عمل نکرده‌اند!

۶- امام صادق چنین چیزی فرموده و راست فرموده، اما به توضیح نیاز دارد!

اکنون بپردازیم به تفصیل این ۶ بند:

[۵٧۱] العدد القویة ص ۱۵۰،علی بن یوسف الحلی، مكتبة المرعشی العامة؛ شرح إحقاق الحق ج۱٩ ص۵۲۳، شهاب الدین مرعشی_قم