مشخصات کتاب

درباره مهدی
تأليف:

محمد ناصر الدین آلبانی


مترجم:

عبدالمتین