چگونگی غسل:

۱- شخص انجام غسل را در قلب خود وبدون تلفظ آن نیت می‌کند.

۲- آنگاه نام خداوند را ذکر کرده، می‌گوید: «بسم الله».

۳- آنگاه همانگونه که در مبحث وضوء گفته شد، وضوء کاملی می‌گیرد.

۴- سپس برسر خود مقداری آب ریخته و آن را خوب خیس می‌کند، وپس از اینکه سرخود را خیس کرد، بر آن سه بار آب می‌ریزد.

۵- آنگاه بقیه بدن خود را می‌شوید.