صفحه نخست حدیث و سنت جایگاه رفیع سنت در دین اسلام و: کتب تالیف شده پیرامون شناخت مدلسین:

و: کتب تالیف شده پیرامون شناخت مدلسین:

۱- تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، از حافظ ابن حجر.

۲- قصيده الحافظ أبی محمود المقدسی (متوفی ۷۶۵ﻫ).

۳- منظومة الحافظ الذهبي في المدلسين.

۴- التبيين بأسماء المدلسين از برهان الدين حلبی.

۵- أسماء المدلسين از امام سيوطى.

در آخر این ضمیمه که تعداد مجموعی کتب و ارده دران به ۱۲۲ کتاب بالغ می‌گردد این حقیقت بر همگان روشن و واضح می‌گردد که سلف صالحین مخصوصا علمای حدیث طوریکه در جمع آوری متون احادیث کوشش‌های بسیار زیاد و مؤثر نمودند، هم چنان در نقد و تمحیص احادیث و نیز تخریج احادیث و ارده در کتب مختلف بخاطر تفکیک احادیث مقبول از غیر مقبول کوشش‌های وسیعی را بخرچ دادند، و شکی نیست این همه کوشش‌ها بیانگر این وعدۀ الهی است که فرموده است:

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩

پایان