صفحه نخست حدیث و سنت جایگاه رفیع سنت در دین اسلام فصل سوم: مسئوليت امت در برابر سنت

فصل سوم: مسئوليت امت در برابر سنت