امام أحمد بن حنبل و خبر واحد:

از امام احمد بن حنبل/ در مورد احادیث رؤیت الله تعالی چنین نقل شده كه گفته است: «نؤمن بها ونعلم أنها حق نقطع على العلم بها» [۳۶]. «ما به رؤیت باری تعالی و حق بودن آن ایمان و باور داریم و به معلوم بودن آن نیز یقین كامل داریم».

همچنان امام در كتاب رد بر زنادقه و جهمیه ‌اش با تمسک نمودن به احادیث آحاد نظر مخالفین رؤیت باری تعالی را رد نموده است [۳۷].

واین نظر امام احمد را جمعی از محققین مانند: علامه ابن تیمیه، علامه ابن قیم، سفارینی، ابن حزم و شوكانی نقل نموده‌اند [۳۸].