صفحه نخست حدیث و سنت جایگاه رفیع سنت در دین اسلام ديدگاه علماء و پيشوايان دين پيرامون حجيت خبر واحد

ديدگاه علماء و پيشوايان دين پيرامون حجيت خبر واحد

به تاسی از آیات و روایات فوق تعامل علما و دانشمندان معتبر در مورد اخبار آحاد چنین بوده است كه آن‌ها روایات و احادیث آحاد را بدون استثنا در باب عقاید و احكام می‌پذیرفتند كه چند نمونۀ تعامل ایشان را خدمت خوانندگان و پژوهشگران تقدیم می‌نمایم.