صفحه نخست عقاید (کلام) پناهگاه توحید احکامی که پس از اثبات ارتداد، برمرتد جاری می‌شود