صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی پرسش و پاسخ درباره‌ عاشورای حسینی موضع‌گیری امامان در برابر ساختن بنا بر قبرها

موضع‌گیری امامان در برابر ساختن بنا بر قبرها

س: بعضی از محققین نهی از ساختن بنابر قبرها را به امامان نسبت داده‌اند، نظر شما در این مورد چیست؟

ج: بله، پیامبر و همچنین بعد از ایشان امامان از ساختن بنا بر قبر نهی کرده‌اند، مثلاً از ابی عبدالله÷ روایت شده که گفت: «پیامبر ج از نماز خواندن بر قبر، نشستن بر آن و ساختن بنا بر قبر نهی کرده است».(مستدرك الوسائل ۲/۸۶٩).

از پیامبر ج روایت شده: «که او از تزیین و گچ‌کاری و ساختن بنا بر قبرها و همچنین نشستن بر آن نهی کرده ». (مستدرك الوسائل ۱/۱۲٧).

بنابراین، امامان این سفارش را از همدیگر نقل کرده‌اند، مثلاً از صادق روایت کرده‌اند که گفت: «خوردن مال حرام در هفت مورد است: رشوه در قضاوت، مزد کار ناروا، دادن اجر و پاداش به کاهن و پیشگو، ارزشگذاری برای سگ و ساختن بنا بر قبرها». (مستدرك الوسائل ۱/۱۲٧).

از علی بن جعفر روایت شده که فرمود: «از ابو الحسن دربارۀ ساخت و ساز بر قبر و نشستن بر آن سوال کردم که آیا درست است؟ وی در جواب گفت: بنا ساختن بر قبر و نشستن بر آن و آراستن و تزیین آن درست نیست». (وسائل الشيعة (۲/۸۶٩)، جامع أحاديث شيعه ۳/۴۴۴).

***

از خداوند می‌خواهم که از این کار هم به نویسنده و هم خواننده بهره‌ای برسد و ما را به راه راست هدایت کند.

و سخن آخر حمد و سپاس برای خداوند، پروردگار جهانیان