پوشش سياه

س: حکم لباس سیاه در عاشورا چیست؟

ج: سوال شده که حکم گذاشتن کلاه سیاه بر سر در نماز چیست؟ امام جواب داده است: «با آن نماز نخوانید که پوشش اهل جهنم است». (من لايحضره الفقيه ۱/۱۶۲).

یاران امیرالمؤمنین علی÷ از او روایت کرده‌اند که فرمود: «لباس سیاه نپوشید چرا که لباس فرعون است». (من لا يحضره الفقيه ۱/۱۶۳).

از پیامبر ج روایت شده که گفت: «لباس سیاه جز برای سه مورد مکروه است: دستار، کفش و عبا». (من لايحضره الفقيه ۱/۱۶۳).

جبرئیل÷ با لباس سیاه و کمربندی که خنجر در لای آن بود نزد پیامبر آمد. پیامبر ج فرمود: این چه لباسی است؟ جبرئیل گفت: ای پیامبر خدا، لباس پسر عموی تو عباس است. ای محمد، وای بر پسر عمویت. پیامبر به سوی عباس رفت و گفت: ای عمو وای بر پسرت! چه لباسی است بر تن کرده؟ گفت: ای رسول خدا! چکار کنم؟ پیامبر در پاسخ فرمود: تو باید کاری کنی که او از تو الگو بگیرد. (من لايحضره الفقيه ۱/۱۶۳).