تقدیم به:

همه‌ی بزرگانی که در محضرشان زانوی تلمذ زده‌ام. به‎ویژه:

- پدر بزرگوارم که مَثَل اعلای فداکاری، فروتنی و بردباری است.

همه‌ی دانشمندانی که از آثارشان بهره‌ها برده‌ام. به‎خصوص:

- دانشمند فرهیخته مرحوم استاد عبدالهادی افخم‌زاده.

- استاد بزرگوار مرحوم علامه عبدالله احمدیان.

مترجم