مشخصات کتاب

شبهاتی پیرامون اسلام




تأليف:

محمد قطب


مترجم:

عبدالباسط عیسی زاده