هر ماه قرآن را ختم کردن

پیامبر ج می‌فرماید: «هر ماه قرآن را بخوان». (رواه ابوداود).

روش ختم کردن قرآن در یک ماه:

هر روز ده دقیقه قبل از نماز فرض به مسجد برو، تا بتوانی دو صفحه قرآن تلاوت کنی، در یک روز ده صفحه می‌شود، که خودش یک جزء است، پس بدین روش به آسانی شما می‌توانید در یک ماه یک بار قرآن را ختم نمائید.