نمازهاي نافله در شبانه‌روز

۱- سنتهای راتبه: رسول خدا ج می‌فرماید: «هر بنده مسلمانی که غیر از نماز فرض، دوازده رکعت در شبانه‌روز نماز بخواند خداوند برایش در بهشت خانه‌ای می‌سازد، یا در بهشت خانه‌ای ساخته می‌شود». (رواه مسلم).

دوازده رکعت بدین قرار است: ۴ رکعت قبل از نماز ظهر و ۲ رکعت بعد از نماز ظهر، ۲ رکعت بعد از نماز مغرب، و ۲ رکعت بعد از نماز عشاء و ۲ رکعت قبل از نماز صبح.

ای برادر عزیزم! آیا مشتاق خانه‌‌ای در بهشت نیستی؟ پس بر این نصیحت پیامبر ج محافظت کن، و دوازده رکعت غیر از فرض ادا بکن.

۲- نماز (ضحی) چاشت: ثوابش معادل ۳۶۰ صدقه می‌باشد چونکه بدن انسان متشکل از ۳۶۰ استخوان و مفصل می‌باشد، و بر هر کدام یک صدقه واجب است که در روز اداء نماید، تا بدین صورت شکر این نعمتها را بجا آورده باشد، دو رکعت نماز ضحی جایگزین همه آنها می‌باشد.

نتیجه و فایده آن: چنانچه در صحیح مسلم روایت شده است از ابوذر س پیامبر ج فرموده است: «در هر صبگاه بر هر بندی از اعضای یکی از شما صدقه‌ای لازم است، پس هر سبحان الله گفتن صدقه است، و امر به معروف صدقه است و نهی از منکر صدقه است، بجای همه این دو رکعت نماز ضحی (چاشت) کفایت می‌کند». و از ابوهریره س روایت شده است که فرمود: (دوستم حضرت رسول الله ج مرا به سه چیز وصیت نمود که تا زنده ام آن را ترک نخواهم کرد: روزه سه روز از هرماه، نماز ضحی، و اینکه قبل از خوابیدن نماز وتر را بخوانم). (متفق علیه).

وقت آن: ربع ساعت بعد از طلوع آفتاب وقت آن آغاز می‌شود تا ربع ساعت قبل از نماز ظهر.

بهترین اوقات ادای آن: هنگام شدت گرمی خورشید است.

تعداد رکعت‌هایش: کمترین آن دو رکعت است.

حداکثر آن: ۸ رکعت، و گفته شده محدود نیست.

۳- نماز سنت عصر: رسول خدا ج فرمود: «رحمت کند خداوند بنده‌ای را که قبل از نماز عصر چهار رکعت نماز سنت بخواند». (رواه أبوداود والترمذی).

۴- سنت مغرب: حضرت رسول الله ج فرمودند: «قبل از نماز مغرب نماز (سنت) بخوانید».

بار سوم فرمود: «کسی که بخواهد». (رواه البخاری).

۵- سنت عشاء: رسول اکرم ج فرمود: «میان هر دو اذان (اذان و اقامه) نماز است، میان هر دو اذان نماز است، میان هر دو اذان نماز است در بار سوم فرمود: «برای کسی که بخواهد». (متفق علیه).