بسوي ستره نماز خواندن

رسول الله ج فرموده است: «هر گاه یکی از شما نماز گزارد پس بسوی ستره نماز بگزارد، و به آن نزدیک شود و هرگز نگذارد که کسی میان وی و ستره‌اش عبور کند». (رواه أبوداود وابن ماجه).

این حدیث نص عام است بر سنت بودن ستره هنگام نماز، خواه در مسجد باشد یا در خانه، و در این مسئله مردان و زنان یکسان هستند.

برخی نمازگزاران خودشان را از این سنت محروم نموده‌‌اند، و بسوی ستره نماز نمی‌خوانند.

این سنت در شبانه‌روز چندین بار تکرار می‌گردد، در نمازهای رواتب، نماز ضحی، تحیه مسجد، نماز وتر ....

همچنین زنان هنگامی که نماز فرض را در خانه ادا می‌کند.

اما هنگام نماز جماعت لزومی نیست زیرا که امام جماعت ستره مقتدی می‌باشد.