سنت‌هاي اقامه

چنانکه هیئت فتوی (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) فتوی داده است همان چهار سنت ذکر شده اول را انجام دهد.

بنابراین مجموع سنتهای که شخص مسلمان هنگام اقامه و نماز بجا می‌آورد (۲۰) سنت می‌باشد.

نکته:

سنت است که شنونده اقامه همچنانکه که اقامه‌کننده می‌گوید، بگوید، بجز در حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، وَحَيَّ عَلَى الفَلاَحِ که باید «لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ» بگوید.

هنگامی که مؤذن: (قد قامت الصلاة) می‌‌گوید، او نیز همچنان بگوید، و (أقامها الله وأدامها) را نگوید زیرا که حدیث وارد شده ضعیف است.

(هیئت فتوی). «اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء».